consell català de l’alimentació

Es constitueix el Consell Català de l’Alimentació

La política alimentària del país estarà en mans d'aquest organ i funcionarà també com una observador del mercat agroalimentari