El 2021 Vichy Catalan Corporation va celebrar el 140 aniversari del moment en què el seu fundador, Modest Furest i Roca, va descobrir la deu de Caldes de Malavella (la Selva) que va permetre posar en marxa l’empresa pocs anys més tard. Des d’aleshores la companyia catalana, famosa entre d’altres per les seves ampolles de vidre retornables, ha crescut molt, però en un moment de crisi climàtica com l’actual està mirant al passat per millorar el seu futur i el del seu entorn.

Per a l’empresa, la gestió sostenible és “intrínseca” a la seva activitat i a l’origen del seus productes. Recordant com la seva activitat va néixer molt lligada al concepte d’economia circular, amb l’ús predominant d’envasos de vidre reutilitzables, consideren que aquest valor no només “és al seu ADN” sinó l’han de fomentar com a “voluntat estratègica” de la companyia, abordant-la des de diversos fronts.

Vichy Catalan és una empresa centenària que ha arribat als nostres dies cercant les millors pràctiques sostenibles | Vichy Catalan
Vichy Catalan és una empresa centenària que ha arribat als nostres dies cercant les millors pràctiques sostenibles | Vichy Catalan

L’envàs reutilitzable, sostenibilitat d’ahir i d’avui

El més característic és els envasos. Dins dels seus sistemes productius, de distribució, comercialització i promoció, es busca afavorir l’ús envasos reutilitzables, que redueixen el consum de vidre i la petjada de carboni i contribueixen a mantenir els estàntards ambientals que s’han marcat.

El primer és el vidre, promovent l’ús d’envasos reutilitzables des de la seva fundació i disposant d’un sistema de recollida i retorn a la planta, prioritzant-los per sobre dels altres. No obstant això, Vichy Catalan Corporation també té més de 210 formats diferents d’envasos reciclables. La problemàtica dels plàstics, reconeixen, impacta en la “percepció social” del sector, per bé que es considera que hi està havent una certa recuperació.

L'arxiconeguda ampolla de vidre retornable de Vichy Catalan
L’arxiconeguda ampolla de vidre retornable de Vichy Catalan

Ús de plàstic reciclat

A dia d’avui, la taxa de recollida selectiva d’envasos a l’estat espanyol és del 68%, amb l’objectiu del 90% fixat pel 2029. De les ampolles procedents de la recollida selectiva, se’n recicla un 90%. Segons Ecoembes, el sector més eficient en el reciclatge d’envasos és el de l’aigua, i Vichy Catalan treballa perquè continuï sent així i millorar encara més les xifres. El plàstic PET és un recurs clau pel seu volum d’ús i per la seva relació amb la petjada de carboni, i és per això que l’empresa vol reduir la quantitat present als envasos, complint amb la legislació. A més, està fent proves de migració i maquinabilitat per incorporar un 25% de PET reciclat a diverses marques i a les Illes Balears, d’acord amb la legislació, es prepara per fer servir un 50% de material reciclat als embalatges secundaris de plàstic.

Gestió sostenible de l’aigua

D’altra banda, és clar, hi ha l’aigua, un recurs natural escàs que “protegeixen i exploten de manera sostenible”. Com que la companyia vol incrementar les vendes cada any el seu ús ha de reduir la ràtio consum total/consum venda per ser més ben aprofitada. Així, diverses plantes tenen sistemes de reutilització d’aigua, tant en rentadores d’envasos com en omplidores. A més, d’aquestes darreres, moltes tenen mecanismes de recuperació de les pèrdues pròpies del procés, reaprofitant l’aigua pel seu envasat posterior i contribuïnt a preservar tant la qualitat com la quantitat de les aigües minerals sense sobreexplotar els aqüífers.

La planta embotelladora de Vichy Catalan
La planta embotelladora de Vichy Catalan

Tractament de residus

Els residus que genera l’activitat de la companyia també són una pota important del seu impacte. És per això ha implementat un sistema de separació de residus per optimitzar el reciclatge i uns processos molt rigorosos i que cada tipus de deixalles sigui reciclada, reutilitzada o processada per a la seva eliminació de la maneta més eficient i verda possible.

Reducció del consum energètic

El consum energètic és un altre factor que cal tenir molt en compte. Així, des de Vichy Catalan Corporation, s’han mirat d’identificar els que anomenen “consums significatius” per tal de reduir-los, buscant “les millors tecnologies disponibles”. Per exemple, a totes les plantes s’han implementat sistemes de control d’eficiència de la maquinària, per optimitzar els recursos, i altres mesures d’estalvi. Les màquines de bufat d’ampolles han estat substituïdes per altres de més eficients, arribant a estalviar fins a un 20% d’energia, i també s’han renovat sistemes i il·luminació tradicionals per LEDs i altres mesures d’estalvi.

Més enllà de la planta

Finalment, pel que fa l’anomenat Abast 3, les emissions relacionades amb la producció i distribució d’un producte al llarg de tota la cadena de valor. Vichy Catalan Corporation exigeix a les empreses de transport amb qui treballen que compleixi la normativa vigent i, en algunes plantes, altres requisits com una qualificació mínima Euro 4 dels camions, optimització dels retorns dels envasos i altres materials, optimitzar la capacitat dels transports per reduir les emissions per ampolla… A més d’altres normatives relacionades amb l’eficiència dels equipaments de les plantes, l’ús de gasos fluorats i les emissions acústiques, tant pels treballadors com pels residents als voltants.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa