Com cada mes, la Comissió Europea ha fet públic el seu paquet de decisions d’infracció, on emprèn accions legals contra els estats membres per incompliments del dret de la Unió, que perjudiquen els ciutadans i les empreses. En aquesta ocasió, en matèria de medi ambient, l’estat espanyol és assenyalat per tres incompliments: preservació de la natura, legislació en avaluació d’impacte ambiental i compliment del control de desembarcament al sector de la pesca.

En primer lloc, la CE insta l’Estat a complir la legislació comunitària en preservació de la natura, en línia amb la directiva sobre els hàbitats, la directiva sobre les aus i una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La Comissió, que considera “fonamental” aquests compliments per preservar i restaurar la natura i la biodiversitat, ha enviat un requeriment a Espanya després que no prengués les mesures adients per evitar el deteriorament dels hàbitats i la pertorbació d’espècies d’aus protegides en la construcció d’una línia de ferrocarril a Campiñas de Sevilla (Andalusia). La sentència, de 2016, encara no ha estat complerta, i és per això que l’Estat ha rebut una carta de requeriment. Si no respon i no pren les mesures adients, la Comissió pot dur l’asussumpte altre cop al TJUE per demanar sancions financeres.

Encreuament d’un mercaderies amb un tren Teco i un tren de rodalies a Castellbisbal

En segon lloc, la comissió demana a Espanya, i també a Eslovènia, l’harmonització de la seva legislació amb la directiva que avalua l’impacte de projectes públics i privats en el medi ambient, garantint que es faci abans no es rebi l’autorització i que s’identifiquin les possibles conseqüències perjudicials i se solucionin. L’Estat no ha incorporat adeqüadament aquesta normativa i no exigeix l’avaluació d’impacte ambiental en alguns projectes que poden tenir efectes notables en el medi ambient, com ara les instal·lacions d’extracció, tractament i transformació d’asbest (uralita). Si no compleix en dos mesos, la Comissió pot demandar l’Estat davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Finalment, l’Estat, juntament amb França, ha estat requerit perquè compleixi les seves obligacions en control i aplicació de la política pesquera comuna en matèria de desembarcament, que vol posar fi a les devolucions al mar de peixos no desitjats. Aquesta normativa, de 2013, encara no ha estat complerta per Espanya, ni en el control ni en el complicment que les espècies sotmeses a límits de captura siguin registrades, desembarcades i dedïdes de les quotes, cosa que és fonamental per promoure la sostenibilitat a llarg termini de la pesca europea, alhora que es prevé i es posa fi a la pesca il·legal. Si Espanya no complei en un termini de dos mesos, podria rebre un dictamen motivat de la CE.

Nou comentari

Comparteix