Europa anuncia una “Nova Bauhaus” per lligar sostenibilitat, estil i inclusió

La Comissió Europea ha adoptat aquest dimecres, a través d’una comunicació, la definició d’un nou concepte: la Nova Bauhaus. Aquest projecte, que inclou accions i possibilitats de finançament, vol accelerar el canvi a diversos sectors econòmics, com ara la construcció i el tèxtil, per facilitar l’accés dels ciutadans europeus a l’economia circular i baixa en emissions. A més, suposa la inclusió de la cultura i la creativitat a l’anomenat Pacte Verd Europeu, amb la intenció de mostrar que la innovació sostenible té impactes concrets i positius a la nostra vida diària.

El projecte de la Nova Bauhaus destinarà 85 milions d’euros a diversos projectes entre 2021 i 2022, i altres programes l’integraran com a element de context o prioritari sense tenir un pressupost assignat d’entrada. Pel que fa a l’origen d’aquests fons, vindran tant de l’Horitzó Europa com del programa LIFE d’acció mediambiental i climàtica i també del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, els estats membres seran convidats a incorporar els valors fonamentals que seran pilars d’aquesta Nova Bauhaus a les seves estratègies de creixement territorial i socioeconòmic, així com als seus plans de recuperació, resiliència i cohesió, per millorar el futur de tots els ciutadans de la Unió.

La comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel  | Comissió Europea
La comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel | Comissió Europea

Per tot plegat, la CE crearà un laboratori que reflexionarà i emprendrà accions a partir de la creació col·lectiva, l’elaboració de prototips i l’assaig de noves eines. Aquesta eina unirà diferents disciplines i mirarà de ser tan transversal com sigui possible, per trobar noves formes de col·laborar i de permetre connectar sectors i persones molt diverses, un procés essencial que serà avaluat i revisat de manera constant. «La nova Bauhaus europea construeix ponts entre la ciència i la innovació, d’una banda, i l’art i la cultura, de l’altra, i crea així solucions que són no només sostenibles i innovadores, sinó també accessibles, assequibles i enriquidores per a tots nosaltres», ha declarat la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

Nou comentari