Etiquetes energètiques més senzilles per als productes d’il·luminació a la UE

Per ajudar els consumidors de la UE a reduir la factura energètica i la seva petjada de carboni, a partir de l’1 de setembre de 2021 entra en servei a totes les botigues i punts de venda en línia una nova versió de l’etiqueta energètica europea, que ja és àmpliament reconeguda, per a les bombetes i altres productes d’il·luminació. Aquesta mesura s’ha pres perquè l’eficiència energètica ha millorat de manera considerable durant els darrers anys, cosa que ha permès que cada vegada més «fonts lluminoses» (com les bombetes i els mòduls LED) hagin obtingut les etiquetes A+ o A++ d’acord amb l’escala actual. El canvi més important consisteix a tornar a fer servir una escala més senzilla (de la «A» a la «G»).

«Aquests darrers anys, els llums i altres productes d’il·luminació s’han fet tan eficients que més de la meitat dels LED tenen la classificació d’A++. L’actualització de les etiquetes ajudarà els consumidors a reconèixer quins són els millors productes de cada categoria, cosa que els ajudarà també a estalviar energia i diners en les factures. Si fem servir un una il·luminació més eficient energèticament, continuarem reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i afavorint que la UE esdevingui climàticament neutra d’aquí al 2050», ha declarat avui la comissària d’Energia, Kadri Simson.

Les noves etiquetes energètiques per a llums a la UE | Comissió Europea
Les noves etiquetes energètiques per a llums a la UE | Comissió Europea

La nova escala és més estricta i ha estat dissenyada de manera que molts pocs productes puguin arribar a obtenir la classificació d’«A» o «B», cosa que permetrà que es vagin introduint productes més eficients en el mercat de manera gradual. Els productes més eficients des del punt de vista energètic que es comercialitzen avui dia es classificaran en general com a «C» o «D». Les etiquetes inclouran una sèries d’elements nous, com ara un codi QR que dirigeix a una base de dades per a tota la UE, on els consumidors podran trobar més informació del producte. A fi de permetre que es venguin les existències actuals, les normes estableixen que els productes que portin l’antiga etiqueta podran seguir comercialitzant-se en punts de venda físics durant un període de divuit mesos. No obstant, pel que fa a la venda en línia, les antigues etiquetes hauran de ser substituïdes per les noves en un termini de catorze dies hàbils.

Les mesures que es presenten arriben després que l’1 de març de 2021 es fes un reajustament de l’etiqueta energètica per a quatre altres categories de productes: les neveres i els congeladors, els rentaplats, les rentadores, i els televisors (a més d’altres monitors externs). Partint de les normes de disseny ecològic de la UE, la Comissió Europea treballa per actualitzar l’etiquetatge de productes com les assecadores, els aparells de calefacció local, els condicionadors d’aire, els aparells de cuina, les unitats de ventilació, els armaris de refrigeració professionals, els radiadors i els escalfadors d’aigua, i les calderes de combustible sòlid, i també considera la introducció de noves etiquetes energètiques per les plaques fotovoltaiques

Nou comentari