El Govern va aprovar aquest dimarts l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya, que defineix com “el full de ruta” per al canvi de l’economia del nostre país cap a un model que es basi en aprofitar els nostres recursos biològics renovables de la millor manera possible i crear productes que tinguin més valor afegit. Així, afirmen des del Departament d’Acció Climàtica, l’Estratègia servirà per millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector primari, crear llocs de treball, connectar actors de sectors allunyats i impulsar la generació de coneixement com a motor de canvi.

Roba elaborada amb materials fets d’algues, restes vegetals de la collita o fusta; begudes energètiques o isotòniques per a esportistes amb el xerigot que sobra de l’elaboració de formatges, components d’automòbils fabricats a partir de palla d’arròs; colorants i conservants extrets de la brisa del vi… tots aquests exemples de bioeconomia circular, que aprofiten els recursos per generar més activitat econòmica de manera sostenible, són els que vol promoure l’Estratègia. Així, sectors com el forestal, l’agroalimentari o el marítim podrien donar una altra vida a alguns productes i aprofitar al màxim els serveis ecosistèmics de manera sostenible. Per a tot plegat, com és evident, la recerca i la innovació tindran un paper fonamental, generant propostes que ens duguin pel camí de l’eficiència i la sostenibilitat.

Partint d’un Pla d’Acció que ja es troba en marxa, es prioritzaran les cadenes de valor de la producció primària i la transformació agroalimentària, forestal i pesquera menys desenvolupades –amb subproductes aprofitables però que actualment no tenen sortida– i les que necessitin més suport institucional per garantir-ne el desenvolupament. Per dir-ho més concretament, l’Estratègia mirarà d’ajudar la gestió forestal i l’aprofitament dels seus recursos, la valorització de les dejeccions de la ramaderia i els residus orgànics, l’aprofitament de residus i excedents de la indústria agroalimentària i la creació de paisages agroforestals més resilients al canvi climàtic. Tot plegat, és clar, té propostes més concretes, com ara aprofitar la biomassa disponible, desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular, fomentar l’ús i el consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials… Tot plegat alhora que es promouen els paisatges resilients i s’afavoreix aquest mercat des del punt de vista legislatiu.

A part de tot això, també es crearà un Hub de la Bioeconomia, per tal de connectar els actors i crear sinergies comercials per a aquest sector en creixement, que el 2018 suposava un 4,5% del PIB i donava feina a 192.000 persones, un 5,2% del total. Aquestes xifres haurien de continuar creixent, especialment amb la implantació de l’Estratègia, suposant una oportunitat per a molts sectors perquè es podrien obrir noves activitats econòmiques a l’entorn rural, atraient talent i fomentant l’equilibri territorial, a més de maximitzar l’eficiència dels recursos naturals que emprem, mitirgar el canvi climàtic i adaptar-nos de manera més eficient.

Nou comentari