!--akiadsense-->

L’aigua és un recurs abundant a la Terra, però lamentablement només un 3% de l’aigua del planeta és dolça i menys d’1% es pot aprofitar per al consum humà. La resta està congelada o sota terra, lluny del nostre abast. És això que la converteix en un recurs limitat i preuat.

El seu ús varia segons els països i això depèn de les condicions climàtiques de cada regió, el grau de desenvolupament, que també determinen la qualitat.

Segons dades de l’OMS, l’any 2008 poc més de la meitat de la població mundial (57%) tenia accés a l’aigua potable canalitzada. Aquest percentatge es distribueix de manera molt desigual al món. Mentre que els països desenvolupats se situen al 94%, regions com l’Àfrica subsahariana només arriben al 16% d’aigua potable canalitzada.

La manca d’aigua potable i de sistemes de sanejament de l’aigua afavoreixen la proliferació de malalties i la mort de milions de persones cada any. Per contra, als països desenvolupats el subministrament d’aigua i el sanejament de les aigües estan garantits.

Optimitzar el consum

El repte és optimitzar el consum d’aigua destinat a les activitats humanes (agricultura, indústria, sector domèstic i altres), mitjançant l’estalvi d’aigua i la reutilització d’aigua depurada sempre que sigui possible.

Dels usos de l’aigua, cal diferenciar entre els consumptius i els no consumptius. Els primers són els que comporten una disminució de la quantitat o la qualitat de l’aigua (sector domèstic, sector agrícola i sector industrial), i els segons els que no (energètic, navegació).

Els usos de les zones urbanes inclouen el consum domèstic (14%) i el de les activitats econòmiques desenvolupades dins d’aquestes zones (5%).

Els usos domèstics fan referència als usos de l’aigua dins la llar i al jardí. Representen un 14% del consum a Catalunya i el consum per càpita se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola, segons dades de la Generalitat.

En l’àmbit català, la tendència en els darrers anys ha estat la reducció del consum domèstic d’aigua per càpita.

!--akiadsense-->

El retrat del consum a les llars

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha extret dades del consum d’aigua a les llars de Catalunya i aquest és el retrat final:

Rentant-nos les mans: 2-18 litres

Rentant-nos les dents: 2-12 litres

Omplint la banyera: 200-300 litres

Dutxant-nos: 30-80 litres

Fent una rentadora: 60-90 litres

Utilitzant el rentavaixelles: 18-30 litres

Rentant els plats a mà: 15-30 litres

Buidant la cisterna del vàter: 6-10 litres

A la cuina i per beure: 10 litres/dia

Netejant la casa: 10 litres/dia

Rentant el cotxe: 400 litres

Regant 100 m2 de gespa del jardí: 400 litres

L’ús domèstic d’aigua a Catalunya dobla el consum per a usos industrials, que es troba en un 7%. Aquest consum fa referència als diversos usos que es fa de l’aigua en el sector industrial. Les principals indústries que consumeixen aigua són les centrals elèctriques, les papereres i les siderúrgiques.

L’Institut Nacional d’Estadística ha calculat els litres d’aigua necessaris per a la producció de diversos productes de consum que donen una idea de la importància de l’aigua en molts processos.

1 poma: 70 l

1 kg blat de moro: 900 l

Uns pantalons texans: 10.850 l

1 kg de carn de vaca: 15.500 l

L’escassa disponibilitat d’aigua fa que els diferents organismes que participen en la seva gestió intentin inculcar a la indústria la necessitat d’implantar un programa d’estalvi per reduir-ne el consum i garantir la qualitat de l’aigua abocada.

Comparteix

Icona de pantalla completa