MonPlaneta
La Comissió Europea adverteix l’Estat per sis infraccions en matèria de salut i medi ambient

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret comunitari en benefici dels ciutadans i les empreses. En el cas de l’estat espanyol, la Comissió Europea l’ha advertit per sis infraccions diferents en matèria de salut i medi ambient, que van de la protecció de la biodiversitat a la prevenció i gestió de residus, passant pel tractament d’aigües residuals o la protecció contra radiacions ionitzants.

En allò tocant al medi ambient, la CE ha demanat a l’estat espanyol, entre disset estats més, que apliqui diverses disposicions sobre la protecció de la biodiversitat davant les espècies invasores. Tant el Pacte Verd Europeu com l’Estratègia Europea sobre Biodiversitat fan un èmfasi especial en aquest aspecte i manifesten la importància que la UE posi fi a la pèrdua de la seva riquesa natural, conservi els seus espais i restauri el bon estat dels ecosistemes que s’han vist perjudicats per l’activitat humana. Les espècies invasores són una de les grans amenaces per a la biodiversitat europea i tenen conseqüències mediambientals i econòmiques greus i, segons afirma la Comissió, l’Estat no ha establert, posat en marxa ni comunicat cap pla de prevenció de la introducció d’aquests animals i plantes. Així doncs, la CE li ha enviat una carta de requeriment i li ha donat un termini de dos mesos per prendre les mesures oportunes que, si no s’acata, pot donar lloc a un dictamen motivat.

El comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca de la UE, Virginijus Sinkevičius  | Parlament Europeu
El comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca de la UE, Virginijus Sinkevičius | Parlament Europeu

Justament, aquest dimecres l’Estat ha rebut un bon número de dictàmens motivats, és a dir, de peticions formals perquè compleixi amb les seves obligacions com a membre de la UE. D’una banda, i juntament amb setze estats més, se li demana que harmonitzi la seva legislació per incorporar la normativa comunitària sobre gestió de residus que estableix uns requisits mínims per als règims de responsabilitat ampliada del productor i reforça les normes de prevenció de residus, a més d’establir nous objectius de reciclatge dels residus municipals com ara que, el 2025, com mínim el 25% d’aquests residus, en pes, siguin reciclats, un objectiu que arribarà al 60% el 2030 i al 65% el 2035, seguint les indicacions del Pacte Verd Europeu. De la mateixa manera, Espanya i dotze estats més han estat instats a incorporar la normativa comunitària sobre prevenció de residus d’envasos, reduint-ne la generació i l’impacte mediambiental. Com que des d’octubre de 2020 l’Estat no ha complert amb la carta de requeriment, ara rep un dictamen motivat i, si en un termini de dos mesos no hi respon i no pren mesures, la Comissió podria recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en tots dos casos.

En un altre dictamen motivat, la CE demana a l’Estat que compleixi la directiva d’inundacions, que obliga a reduir i gestionar aquest risc determinant quines zones el corren i establir un pla adequat per prevenir-lo a partir d’una avaluació preliminar que els estats havien de fer, com a tard, l’any 2011, a més de facilitar informació sobre la revisió de les seves avaluacions preliminars abans del 22 de març de 2019. Com que no ho ha fet, la Comissió va enviar una carta de requeriment a l’Estat l’octubre de 2019 i ara també li fa arribar el dictamen que, si no compleix, pot dur el cas al TJUE.

Pel que fa al tractament d’aigües residuals urbanes, la Comissió també demana a l’Estat que en garanteixi un tractament adequat, complint la normativa europea per eliminar-ne o reduir-ne tots els efectes no desitjats. Espanya hauria de complir la directiva des del 2005, però malgrat una carta de requeriment de 2012 i un dictamen motivat de 2015, continua sense posar-se en línia amb els objectius de la UE a 332 aglomeracions urbanes. A 30 no hi ha sistema de recollida per a aigües residuals urbanes, mancança que tampoc no ha justificat. A més, l’estudi dels sistemes adequats esmenats mostra que no ofereixen la mateixa protecció que un sistema de recollida, com demana la directiva europea. A més, les altres 330 aglomeracions tampoc no compleixen la directiva, ja que les aigües residuals no entren als sistemes de recollida, no es tracten com cal o no compleixen les normes de post-tractament. El 2015, el primer dictamen feia referència a una mica menys del doble d’aquestes aglomeracions, 606, però l’incompliment espanyol també podria acabar, d’aquí a dos mesos, en mans de la justícia europea.

L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides  | ACN
L’eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides | ACN

Finalment, la Comissió ha enviat un dictamen motivat a l’Estat, juntament amb Bèlgica i Àustria, perquè transposin correctament i completa la directiva sobre normes de seguretat bàsiques pel que fa a la protecció radiològica, que estableix normes de protecció bàsica de la població, els treballadors i els pacients contra els riscos de les radiacions ionitzants, a més de disposicions sobre la preparació i la resposta a emergències que van ser revisades després de l’accident nuclear de Fukushima, al Japó. Una altra instància que, si l’Estat no compleix, el podria dur al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa