L’objectiu estratègic de l’Estratègia Catalana d’adaptació al canvi climàtic és que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als impactes del canvi climàtic; per aconseguir-ho, caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari sobre aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes. Tot plegat en un horitozó que abarca des del 2013-2020.

Els efectes del canvi climàtic es manifesten en diferents sistemes naturals o físics (costes, deltes, mars, aigua dolça, boscos, serralades, geleres) i en diversos sectors socioeconòmics (agricultura, turisme, energia, gestió forestal, protecció civil, gestió de l’aigua, salut, pesca). Les estratègies per a afrontar els impactes del canvi climàtic en sistemes i sectors passen per la diagnosi dels impactes, la mitigació de les seves causes i l’adaptació a les condicions futures.

El procés d’elaboració de l’Estratègia, durant l’any 2012, va comptar amb un procés participatiu ciutadà que va integrar diversos agents implicats i va establir mecanismes de participació i coordinació amb la voluntat d’informar i debatre amb la ciutadania les polítiques públiques i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

En aquest infografia es pot comprovar quin són els efectes del canvi climàtic, en quins àmbits i quines són les possible solucions.

Nou comentari

Comparteix