Territori instal·la una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a Lleida

Complementarà la informació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica sobre la qualitat de l’aire a la ciutat

Unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a Lleida

Unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a Lleida | Departament de Territori i Sostenibilitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha instal·lat aquesta setmana una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Generalitat a la Plaça del Treball de la ciutat de Lleida. La campanya de mesuraments es realitza a petició de l’Ajuntament, interessat a complementar l’abast de les dades de què disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a través de l’estació fixa situada al carrer Bisbe Irurita amb Pius XII. La unitat mòbil realitzarà anàlisis de les immissions atmosfèriques fins a mitjans de febrer, una època tradicionalment amb condicions de dispersió força desfavorables.

El vehicle instal·lat disposa a l’interior d’un laboratori de treball on es munten els equips, els sistemes auxiliars i el mobiliari. Compta amb analitzadors automàtics que permeten obtenir mesuraments dels contaminants en temps real, concretament de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), ozó (O3), sulfur d’hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat, i compostos orgànics volàtils (COV). També inclou analitzadors manuals per captar mostres que s’analitzen posteriorment en un laboratori. Bàsicament els contaminants que s’analitzen d’aquesta forma són la fracció PM10 del material particulat i el benzè (C6H6).

Nou comentari