Investigadors de l’International Breast Cancer Center (IBCC) han liderat un nou assaig clínic que conclou que el PET-TAC – una prova diagnòstica – podria identificar al voltant d’un 40% de pacients amb càncer de mama HER2-positiu localitzat, que podrien prescriure el tractament amb quimioteràpia. “Aquesta troballa podria significar el final de la quimioteràpia en un percentatge significatiu de pacients amb aquest tipus de tumors en un futur pròxim”, assenyala el doctor José Pérez, primer signant del document. L’assaig s’ha publicat aquest dimcres a la prestigiosa revista ‘The Lancet Oncology’, capitanejat per Pérez, juntament amb Javier Cortés, director de l’IBCC, i Antonio Llombart, doctor de l’Hospital Arnau de Vilanova de València. Es tracta del primer estudi que es realitza en pacients amb càncer de mama HER2-positiu localitzat amb un disseny estratègic i adaptatiu, que consisteix a adaptar el tractament de cada pacient en funció de la resposta terapèutica que s’observa. Aquest forma part d’una línia de recerca per millorar el tractament i la qualitat de la vida de les pacients, i en la qual els investigadors de l’IBCC treballen des de fa anys. Els resultats preliminars del document publicat es van presentar el maig de 2020 a la 56a edició del Congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO).

El càncer de mama HER2-positiu representa entre el 15-20% del total de tumors diagnosticats i es caracteritza per l’expressió d’una proteïna anomenada HER2, que augmenta l’agressivitat i la possibilitat de desenvolupar metàstasi. Els pacients diagnosticats reben sistemàticament tractament amb una combinació de quimioteràpia i anticossos que actuen contra la proteïna. L’objectiu actual de la comunitat científica és trobar estratègies de tractament que permetin curar aquestes pacients sense necessitat de l’ús de quimioteràpia. S’anomenen “estratègies de desescalada terapèutiques”, consistents a eliminar tractaments innecessaris i tòxics, sense que això tingui un impacte negatiu en el pronòstic de la pacient.

Càncer de mama  | Pixabay
Càncer de mama | Pixabay

En aquest context mèdic-científic s’ha dut a terme l’estudi en qüestió, que ha implicat a investigadors de 45 centres ubicats a set països europeus i ha inclòs un total de 356 pacients amb càncer de mama HER2-positiu localitzat. Totes les pacients es van sotmetre a una prova d’imatge amb PET-TAC després de dos cicles de tractament per observar d’una manera precoç la resposta tumoral. En relació amb les troballes observades, Cortés ha destacat que “els resultats inicials demostren que l’avaluació primerenca de la resposta al tractament preoperatori exclusiu amb un doble bloqueig del receptor HER2, és capaç d’identificar aproximadament a un 40% de pacients amb aquest tipus de càncer de mama localitzat, que arriben a una resposta completa patològica sense necessitat d’utilitzar quimioteràpia”.

La resposta completa patològica consisteix en la desaparició completa del tumor en el moment de la cirurgia, i s’associa a un pronòstic excel·lent. “Aquesta estratègia terapèutica sense quimioteràpia s’associa de manera significativa a un perfil de toxicitat més favorable i a una millor qualitat de vida de les pacients”, ha indicat Pérez. L’estudi segueix encara en curs i està pendent dels resultats de la supervivència lliure de malaltia invasiva a 3 anys, el segon objectiu de l’assaig. “És important perquè aborda una qüestió rellevant per millorar el tractament i qualitat de vida de les pacients”, afegeix Cortés.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa