El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat conjuntament amb la Fundació per a l’Assessorament i Defensa dels Animals (FAADA) un protocol per a la gestió dels abandonaments o manteniment en condicions inadequades dels èquids a Catalunya. Aquest document s’ha presentat aquest dilluns en una jornada adreçada a veterinaris del DARP i al Cos d’Agents Rurals implicats en aquest tipus d’actuacions.

El protocol estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció, ja sigui per controls oficials o per denúncies de particulars o d’altres administracions, d’un èquid en condicions inadequades, i fixa els mecanismes per a una millor coordinació entre els diferents agents implicats. Així mateix, es concreten les mesures cautelars i de seguiment de l’estat dels èquids.

En el protocol també s’inclou el procediment per denunciar aquelles situacions en què els cavalls estiguin abandonats o en condicions inadequades. Aquesta part del protocol, adreçada al ciutadà, es pot consultar en el web del DARP.

El protocol inclou per primera vegada un document per a la valoració de l’estat dels animals en base a uns indicadors objectius de l’estat sanitari, del maneig i de les instal·lacions, de manera que en funció de la puntuació obtinguda es determinaran les mesures a adoptar posteriorment.

Amb aquest document es pretén garantir el benestar dels èquids, així com evitar el patiment o en determinats casos el maltractament dels animals.

En l’elaboració del protocol també han col·laborat activament experts de l’Hospital Clínic veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nou comentari