Més de 5 milions d’euros en ajuts per millorar la xarxa d’abastament supramunicipal

Aquest import es repartirà en un total de 26 actuacions. Les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua es destinaran al reforç de captacions i millores en la regulació i control de l’aigua, i les xarxes i plantes potabilitzadores, entre d’altres.

Detall d'una canonada d'abastament d'aigua en alta.

Detall d’una canonada d’abastament d’aigua en alta. | Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt el repartiment d’ajuts per a la millora de les xarxes d’abastament supramunicipals en alta, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió i la distribució d’aigua, així com també incrementar la seva disponibilitat i garantia. Els ajuts contemplen una gran varietat de solucions, com la construcció de noves captacions i dipòsits, millores en els sistemes de regulació i control, rehabilitació de conduccions en les seves xarxes d’abastament, així com també millores en el tractament de les plantes potabilitzadores. S’atorgaran 5,2 milions d’euros repartits en un total de 26 actuacions.

Nou comentari