MonPlaneta
Noves mesures per obres i indústries per reduir la contaminació atmosfèrica
Emissions de CO2

Tot i que el principal causant de la contaminació atmosfèrica és el transport terrestre, que és el responsable del 70% de la generació de les PM10 i del 80% de la generació de NO2, la indústria i les obres també contribueixen directament en la qualitat de l’aire. Les emissions de la indústria, el consum domèstic i les obres són els responsables de 30% de la generació de PM10, i del 20% d’emissions de N02.

L’AMB ha aprovat diferents plans i mesures per als sectors d’obres i d’indústria per a seguir reduint la contaminació atmosfèrica de la Metròpolis Barcelona. Algunes mesures són amb caràcter permanent i, d’altres, s’activaran en casos d’avís preventiu i d’episodi de contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu d’ ajudar a millorar la qualitat de l’aire, que afecta directament a la salut del ciutadans.

En aquesta primera fase, l’AMB s’ha coordinat amb els 5 municipis integrants en la ZBE (zona de baixes emissions) àmbit Rondes de Barcelona (Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat), per activar determinades mesures en obres, indústria i educació ambiental en cas d’activació d’avís preventiu i d’episodi de contaminació per NO2 i PM10. Posteriorment, l’AMB treballarà amb la resta de municipis metropolitans, per estendre les mesures a tota la metròpolis.

La preocupació per les implicacions de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones i el medi ambient és creixent degut a les evidències existents. “No ens podem quedar de braços creuats davant les 3.000 morts causades per la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana” afirma el vicepresident de Medi Ambient de l’AMB Eloi Badia. “No hi ha cap dubte que els contaminants tenen un efecte directe en la salut de les persones, sobretot en aquelles considerades més vulnerables (persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars i al·lèrgies, dones embarassades, infants, gent gran, persones que realitzen activitats a l’aire lliure), i per això ens hem coordinat amb els municipis ZBE de l’àmbit rondes de Barcelona per posar en marxa mesures en la indústria, les obres i per actuar també en l’àmbit de l’educació ambiental”.

Plans per a la indústria de la metròpolis en cas d’avís preventiu o episodi de contaminació

Inicialment, a l’àmbit de la indústria, s’ha determinat tota una sèrie de mesures per aquelles instal·lacions competència de l’AMB, aprovant els plans d’acció individuals per a la reducció d’emissions en NO2 i PM10 de les instal·lacions de titularitat de l’AMB de tractament de residus i de sanejament d’aigües residuals: Ecoparc de Barcelona, Ecoparc de Montcada i Reixac, Planta de Tractament de Fangs de l’Edar del Besòs (Metrofang), Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià del Besòs, i Edar del Prat de Llobregat i Edar del Besòs.

Aquests plans d’acció inclouen diferents mesures en el funcionament de les diferents instal·lacions metropolitanes, com l’aturada de processos d’arrencada i posada en marxa dels motors, mesures pels treballadors (com el teletreball), i mesures en la gestió dels fangs de les Edar’s , o del bioassecat, etc. Les actuacions previstes en cas d’episodi també s’ampliaran a l’àmbit de les activitats privades.

El Consell Metropolità de desembre va aprovar el Pla d’acció genèric per la reducció de les emissions de NO2 i PM10 a l’atmosfera de les indústries, per als episodis d’alta contaminació, que ha de servir de suport a les activitats industrials per a l’elaboració dels seus propis plans d’acció individuals de reducció de la contaminació. Concretament, aquest pla d’acció genèric classifica els principals sectors industrials emissors de NO2 i PM10 de la metròpolis com la indústria química, siderúrgia i foneria o indústries de gestió de residus i proposa actuacions per a cada sector industrial per reduir les emissions, tant de manera estructural com en cas d’episodi de contaminació.

Un exemple d’aquestes mesures són: transportar les matèries primes fora d’hores puntes de trànsit, no arrancar els equips o dispositius que estiguin aturats en episodis de contaminació atmosfèrica, ajornar l’entrada a fàbrica dels materials que no són crítics pel procés productiu, etc.

Obres: plans i mesures estructurals i per avís preventiu i episodi de contaminació

En l’àmbit de les obres, s’incidirà inicialment en l’obra pública dels 5 municipis metropolitans de la zona de baixes emissions de l’àmbit rondes. Algunes de les mesures són en fase d’avís preventiu, per exemple, aturar la producció i aplicació de l’asfalt (NO2) o minimitzar els desplaçaments dels vehicles i la maquinària (PM10 i NO2) i en fase d’episodi aturar les obres.

D’altra banda, a principis del 2018 l’AMB aprovarà un model d’ordenança marc per als ajuntaments, perquè aquestes mesures per reduir les emissions i la contaminació també es puguin aplicar a les obres privades.

“L’AMB coordinarà l’operativa d’activació de mesures, que inclou les comunicacions que s’han de fer tant als municipis, com als serveis educatius i les activitats i obres titularitat de l’AMB. Tant les comunicacions com les actuacions a dur a terme han estat consensuades amb els municipis de la zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona, i seran les mateixes que els propis municipis enviaran a la indústria i les obres públiques que siguin de la seva competència”, explica el vicepresident de medi ambient Eloi Badia.

També s’actuarà sensibilitzant la població, en matèria d’educació ambiental. “Quan hi hagi un episodi, s’informarà sobre els nivells de contaminació, fases, mesures preventives i recomanacions en totes les activitats del Programa Metropolità “Compartim un futur”, pel qual van passar quasi 50.000 persones durant el curs passat (2016-2017)”, ha recordat el vicepresident Eloi Badia.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa