!--akiadsense-->

L’Ajuntament de Barcelona avança cap a un nou model de Zoo. El model de futur del Parc Zoològic de Barcelona és un objectiu prioritari dins les polítiques de protecció dels animals que vol impulsar el Govern de la ciutat.

L’any 2016 l’Ajuntament va crear el grup de treball “Model de futur del Zoològic de Barcelona” que es va constituir per generar reflexió i debat, i fer una proposta el més consensuada possible que permetés crear un equipament de referència.

El Zoo necessita un canvi i atès que no es tracta d’un equipament més de la ciutat, ja que tothom hi té una vinculació emocional, i alhora, acull éssers vius, els animals, és imprescindible vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin responsables, hagin estat consensuades i tinguin continuïtat en el temps.

Les conclusions de l’informe presentat sobre el model de futur d’aquest equipament exposa les grans línies de síntesis del model de Zoo, que recull els punts en comú expressats per més del 80% dels membres del grup de treball i esdevé una revisió de principis compartits.

Els tres eixos del nou model de Zoo

La conservació, la recerca i l’educació són els tres grans eixos sobre els que s’ha de fonamentar el nou model de Zoo de Barcelona.

El Zoo de Barcelona ha de centrar-se en la conservació, anant més enllà de les pròpies instal·lacions i projectant-se en la protecció dels hàbitats. Ha de permetre el coneixement de les espècies, dels hàbitats i dels ecosistemes, la conscienciació sobre els problemes ambientals, la conservació i l’educació, i fer-ho amb coherència científica i ètica.

El Zoo ha de treballar en la conservació d’espècies, tant autòctones com al·lòctones, que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, i siguin de la mateixa franja climàtica, difonent les causes que les posen en risc.

En la mateixa línia, el Zoo ha de promoure la recerca. Una recerca en captivitat per avaluar i afavorir el benestar animal, prioritzant les espècies autòctones, i una recerca en hàbitats per tal de localitzar les causes dels problemes i donar les respostes que garanteixin la pervivència de les espècies amenaçades.

Per a desenvolupar-la, el Zoo ha d’intensificar el seu treball en xarxa amb les universitats i amb altres centres de recerca. L’articulació de les actuacions amb tots els àmbits implicats en recerca permetrà millorar el benestar animal, ajudar a la conservació in situ, ampliar el coneixement de les amenaces en els hàbitats d’origen, imaginar solucions i divulgar el coneixement obtingut.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa