!--akiadsense-->

El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, un contundent paquet de mesures transversals destinat a rebaixar notablement el nivell de contaminació atmosfèrica.

Representa un pas més de l’administració metropolitana per millorar la qualitat de l’aire a la metròpolis, on se superen amb freqüència els nivells màxims de concentració de partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2) establerts per la Unió Europea (UE) i la OMS.

Aquest nou programa, que té un pressupost total de 46 milions d’euros per al període 2016- 2019 i que es concretarà en l’aplicació de 33 mesures específiques en els àmbits de la mobilitat i del medi ambient, s’ha debatut i conformat prèviament en el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.

Es referma així el compromís de l’AMB i del conjunt dels municipis metropolitans en aquest aspecte principal per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels trenta sis municipis metropolitans.

La reducció de la contaminació atmosfèrica és una de les prioritat de l’agenda política de l’AMB, tal com ho preveu el Programa d’Actuació 2016-2019, en coordinació amb la resta de les administracions locals implicades i amb la Generalitat de Catalunya.

Restricció de circulació de vehicles més contaminants

Entre les mesures més destacades en matèria de mobilitat, que arriba a ocasionar fins el 80% de la contaminació atmosfèrica, destaca la restricció de circulació dels vehicles més contaminants, aquells que no portin distintiu ambiental de la DGT, a les rondes i al seu perímetre interior.

Inicialment, aquesta restricció s’aplicarà a partir d’aquest any 2017 només en dies d’episodi d’alta contaminació atmosfèrica; a partir del 2020 es preveu la restricció permanent, tots els dies de l’any, que afectarà els vehicles més contaminants. D’aquesta manera, la metròpolis Barcelona s’alinea amb Europa, on ja hi ha més de 220 ciutats amb zones de baixes emissions.

En aquest context, l’AMB també ha donat dona llum verda al protocol d’actuació i comunicació en previsió dels episodis d’alta contaminació atmosfèrica i a la Targeta Verda Metropolitana, un nou títol de transport gratuït durant tres anys per als ciutadans de l’àrea metropolitana que canviïn definitivament els vehicles privats més contaminants pel transport públic, associada al fet de donar de baixa i desballestar un vehicle privat més contaminant i de no haver-ne adquirit cap de nou. Entrarà en funcionament durant la primavera-estiu d’aquest any 2017 .

L’urbanisme i les infraestructures

El Programa té en consideració que per facilitar el “canvi modal”, és a dir el pas de la utilització del vehicle privat al transport públic per als desplaçaments dins l’àmbit metropolità i per als que accedeixen des de fora, cal millorar les infraestructures de transport públic.

Així, es preveu que el Pla director urbanístic de l’àrea metropolitana de Barcelona, actualment en tràmit, doni prioritat a aquestes infraestructures i concreti l’objectiu d’un nou model urbà més sostenible, com ja estan fent totes les grans capitals europees.

El programa també recull, entre altres mesures, la creació d’una xarxa de Park&ride, la renovació de la flota de busos i taxis, l’ampliació de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la voluntat de regular la distribució urbana de mercaderies (DUM).

Les emissions de les obres i les indústries, un altre eix per reduir la contaminació

Altres mesures destacades del programa incideixen directament en el control i seguiment de les obres de construcció públiques i privades, que són també una font important d’emissió de contaminants.

En aquest cas, l’AMB ha elaborat una Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans, amb mesures en el plantejament i execució de l’obra, transport i càrrega del material, vehicles i maquinària, per garantir la reducció d’emissions.

Paral·lelament, el programa recull l’estudi del seguiment i monitoratge abans i després de les obres, a través de les estacions de qualitat de l’aire més properes.

D’altra banda, per reduir les emissions generades per les activitats industrials, que també són focus important de contaminació, l’AMB s’alia amb els municipis metropolitans per regular la tramitació de noves activitats industrials i en el seguiment de les ja existents.

En aquest sentit, l’AMB ha realitzat la Guia d’usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques, que regula les llicències ambientals, amb suport de les ordenances municipals. Paral·lelament, el programa també recull mesures de sensibilització i educació ambiental, sota el programa de l’AMB Compartim un futur.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa