El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, juntament amb entitats i representants del territori, ha donat suport a la signatura de compromís a la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Delta de l’Ebre, requisit previ perquè aquest espai protegit renovi el segell de qualitat que atorga la Federació EUROPARC. El Parc es va acreditar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) l’any 2007 i des de llavors, en col·laboració amb els agents del territori, ha desenvolupat dos plans d’acció de cinc anys per millorar el turisme sostenible.

Per al període 2007-2021 s’han elaborat l’Estratègia i el Pla d’Acció de Turisme Sostenible, que recullen un total de 59 accions a desenvolupar pels diferents actors del territori. 17 entitats es responsabilitzen de coordinar i vetllar pel seu compliment. Els dos documents són un marc comú i compartit entre els set municipis deltaics (Amposta, Camarles, Deltebre, l’Aldea, l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja) amb l’objectiu d’orientar, de forma coordinada, totes les planificacions, actuacions i inversions que les entitats públiques i privades del territori realitzin durant els pròxims cinc anys i que tinguin incidència directa o indirecta en l’àmbit del turisme.

L’objectiu per al 2021 és consolidar els èxits aconseguits des de 2007, avançar cap a una creixent sostenibilitat turística i ampliar aquest model a altres àmbits i sectors del territori com a base per preservar les activitats socioeconòmiques en el context deltaic. A més, es pretén que el Delta de l’Ebre sigui un referent per a altres espais deltaics de la conca mediterrània i territoris turístics litorals especialment vulnerables.

Compromís amb la sostenibilitat

La CETS és un compromís per avançar de manera efectiva en els principis del turisme sostenible en els espais naturals protegits. L’elaboren representants europeus dels espais protegits i els empresaris turístics i el sistema d’adhesió és un acord voluntari que compromet els signants (gestors de l’espai natural protegit, empresaris turístics i altres actors locals) a dur a terme una estratègia local en favor d’un turisme sostenible.

Els objectius fonamentals de la CETS són fomentar el coneixement i el suport als espais naturals protegits com a peça fonamental del patrimoni natural i cultural del territori i fer compatible la conservació dels valors del territori amb les necessitats del turisme i de la població local.

Nou comentari

Comparteix