!--akiadsense-->

El Govern ha aprovat el Programa de Regadius de Catalunya, un pla que haurà de desenvolupar els instruments necessaris per poder establir una política de regadius a Catalunya tant des del punt de vista de la planificació, com de l’execució i del control.

Entre les diferents funcions que haurà de desenvolupar destaca el disseny de l’estructura de l’Agència Catalana de Regadius. Aquest nou òrgan serà el responsable de definir la política de regadius que s’ha de seguir a Catalunya en els propers anys, així com l’execució i seguiment d’aquestes polítiques.

El pla també haurà de vetllar per l’anàlisi i realització de propostes d’actualització de les necessitats de regadiu de Catalunya i fer suggeriments sobre la priorització de les actuacions a realitzar en el desenvolupament de la política de nous regadius i modernització dels existents.

Així mateix, servirà per establir criteris que assegurin la coordinació de totes les actuacions en regadiu que es duen a terme a Catalunya, proposar pautes de treball per a la planificació, coordinació i disseny de nous instruments, i elaborar propostes per a l’assessorament als regants de Catalunya en les noves tecnologies de reg i de gestió sostenible de l’aigua com a recurs, així com formular propostes per a la investigació i millora en l’àmbit del regadiu.

El programa, que té una durada de dos anys i atén al Pla de Regadius de Catalunya 2008/2020, està adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Departament d’Agricultura fa anys que treballa per minimitzar l’impacte del dèficit d’aigua amb l’objectiu d’assegurar les produccions, la rendibilitat, i la sostenibilitat econòmica, social i territorial del país.

L’aigua de reg és una necessitat estratègica per a l’alimentació bàsica d’un país.

L’abastiment d’aigua millora la capacitat productiva i la competitivitat de les explotacions afavorint la incorporació de joves; fomenta l’ocupació directa en l’agricultura i en les indústries auxiliars, la diversificació de l’activitat agrària i el desenvolupament del teixit econòmic, permetent la fixació de la població en el territori.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa