La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura lidera des de principis d’any, com a administració responsable de la pesca en aigües interiors, la coordinació i col·laboració entre els diferents cossos d’inspecció que treballen en el medi marí per a la conservació dels recursos pesquers, per millorar i incrementar el control de les zones de pesca i l’eficàcia de les actuacions de lluita contra la pesca il·legal de coral vermell durant la campanya 2017.

En el marc d’aquesta col·laboració, aquest dimarts dia 20, inspectors de la Direcció General de Pesca i Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona del Cos de Mossos d’Esquadra i agents del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil van realitzar una actuació conjunta de control del litoral gironí que va finalitzar amb la denúncia a quatre corallers que pescaven corall al Port de la Selva.

Cossos d’inspecció del fons marí

Per dur a terme aquesta actuació, les observacions i els seguiments van començar dues setmanes abans de manera alternativa entre les diferents unitats. Els fets observats durant aquests seguiments van donar peu a preparar l’actuació conjunta arran de la qual s’han estès un total de 7 denúncies i s’han elaborat 5 informes de seguiment complementaris. Les infraccions es fonamenten en la pesca de corall vermell en solitari (quan la norma exigeix que la immersió s’ha de realitzar en parella i ambdós amb llicència), pesca de corall sense llicència i l’agreujant de talla mínima, atès que la mida del corall pescat ha donat un percentatge de talla mínima inferior a la reglamentària del 70%, a més de la possessió de corall vermell pescat anteriorment que no havia estat anotat al llibre de registre.

La profunditat a la qual es treballava oscil·la entre els 21 i els 35 metres.

Es van comissar tres equips d’immersió complets, els sacs de corall amb un total de 2,316 kg de corall vermell que pertanyien als tres corallers que feien la immersió. L’únic coraller amb llicència havia pescat un total de 630 grams, els dos corallers sense llicència havien pescat entre els dos un total d’1,68 kg de corall. A banda d’aquest corall, es va comissar un altre sac que estava dins de l’embarcació que pesava 1,29 kg.

S’ha mesurat tot el corall intervingut, tant aquell pescat en el dia de la intervenció com el que estava dins del vaixell, i les dades són les següents:

– Nombre de colònies mesurades: 615 colònies

– Nombre de quilos intervinguts: 3,605 kg

– Mitjana de 70% de mida il·legal de les colònies mesurades.

Cal remarcar també que en dies anteriors agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona del Cos de Mossos d’ Esquadra han dut a terme altres actuacions de control que han permès decomissar aparells no autoritzats per a la pesca de corall ( scooters) utilitzats per corallers per incrementar de manera il·lícita l’àrea de pesca.

El Corall vermell en situació crítica

A Catalunya, les poblacions de corall vermell es troben en una situació crítica que va portar l’Administració pesquera autonòmica a reduir al 50% les llicències per a aquesta campanya de pesca, autoritzant només cinc corallers, i a establir una moratòria de la pesca de 10 anys, que s’allargarà a partir del 31 d’octubre d’ enguany fins al 2027, en base a un informe científic de principis d’aquest any que, entre d’altres coses, conclou que només entre el 4 i el 10% del corall es troba en bon estat de conservació.

La situació crítica del corall a Catalunya ha estat també objecte de discussió al Parlament. El passat 31 de gener es va adoptar per majoria de tots els grups parlamentaris la Resolució 418/XI del Parlament de Catalunya, sobre la parada biològica del corall, en la qual insta al Govern a valorar l’estat actual del corall, i justificar la necessitat de dur a terme la parada biològica del corall com una mesura eficient per a la protecció i la regeneració del corall i a reforçar el control de la pesca furtiva.

La protecció efectiva del corall vermell passa per garantir precisament el control de la pesca furtiva que al llarg dels darrers anys ha representat un impacte negatiu sobre les poblacions molt superior a la pesca de corall realitzada legalment. L’ èxit de les mesures normatives que s’han pres passa per reduir o eliminar aquesta pràctica il·lícita.

Nou comentari

Comparteix