MonPlaneta
Creada la Ponència d’Energies Renovables
Instal·lació de plaques solars | Departament de Territori i Sostenibilitat

La Generalitat ha constituït la Ponència d’Energies Renovables, un òrgan col·legiat creat per analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars foto­voltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l’avaluació del seu impacte ambiental. Aquesta ponència l’integren vuit persones representants del De­partament de Territori i Sostenibilitat, tres representants del Departament d’Empresa i Coneixement i una altra en representació del Departament d’Agricultura. A més, per a l’anàlisi de la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques s’ha creat, al si de la ponència, un grup de treball específic integrat per dues persones representants del Departament d’Empresa, quatre del Departament de Territori i Sostenibilitat i una altra del Departament d’Agricultura.

La figura de la ponència es crea arrel del Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, aprovat el passat mes de novembre, que implementa un nou model de tramitació de parcs eòlics i fotovoltaics projecte a projecte, i que permetrà reduir fins als 13 mesos el procediment d’autorització d’una instal·lació. La ponència realitzarà una consulta prèvia a la tramitació d’una instal·lació per tal de determinar si l’emplaçament projectat és viable i garantir que no existeixin elements que la desaconsellin. El tràmit es portarà a terme en un procediment conjunt que integrarà les autoritzacions energètica, ambiental, urbanística i paisatgística, i inclourà tant la instal·lació renovable com la línia d’evacuació d’energia a la xarxa. Es permetrà tramitar conjuntament projectes híbrids que combinin energia eòlica i solar fotovoltaica i comparteixin la línia d’evacuació de l’electricitat generada.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa