El món continua avançant en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica i a l’Estat, només en el primer trimestre de 2021, s’ha triplicat la xifra de vendes de vehicles elèctrics respecte 2019. Segons el darrer Baròmetre d’Anfat, la majoria de comunitats autònomes han millorat la penetració i, tot i que el desplegament de punts de recàrrega avança favorablement, continua centrat en potències de càrrega lenta. Per facilitat el disseny i instal·lació d’aquests equipaments, TÜV SÜD, proveïdor de solucions de qualitat, seguretat i sostenibilitat, recomana tenir en compte el marc normatiu i també els avantatges i inconvenients de cada instal·lació i els seus components.

Segons la llei espanyola, la instal·lació d’infraestructures de recàrrega en aparcaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal només demana comunicació prèvia a la comunitat però no cal permís ni votació específica. A més, cada comunitat pot precisar requisits addicionals. D’altra banda, en funció del tipus de recàrrega –súper lenta, lenta, semiràpida, ràpida i ultraràpida– “es podrà connectar directament a la xarxa elèctica o bé a infraestructures especials per a la recàrrega, cosa que determinarà la intensitat màxima admissible i, en conseqüència, la potència disponible, el temps de recàrrega, la durabilitat de la bateria, etc.”, explica Miguel Ángel Pérez de la Cruz, director tècnic elèctric de la Unitat de Negoci Elèctric d’alta i baixa tensió de TÜV SÜD Espanya. Per exemple, afegeix, “mentre que en el sistema de càrrega súper lenta i lenta (mode 2) la connexió a la xarxa elèctrica es fa mitjançant preses de corrent convencionals, els tipus de càrrega lenta (mode 3), semiràpida, ràpida i ultraràpida demanen connexions especials”.

Cada cop hi ha més punts de recàrrega de cotxes elèctrics a les ciutats.  | Olivier Le Moal
Olivier Le Moal

La instal·lació de punts de recàrrega implica més demanda de potència i, per tant, cal prendre les mesures oportunes per evitar sobrecàrregues i fallades en el subministrament elèctric de l’edifici. Una solució viable és el sistema de protecció de la línia general d’alimentació (SPL) que evita la fusió dels fusibles de la caixa general de protecció si la demanda d’intensitat supera el màxim admissible. La seva forma d’actuació depèn dels modes de recàrrega que tingui la instal·lació, ja sigui desconnectant les càrregues, o regulant-ne la intensitat. En qualsevol cas, per evitar el col·lapse de la xarxa elèctrica de transport i distribució per l’ús massiu del vehicle elèctric, els experts aconsellen adequar prèviament la infraestructura, fent servir punts de recàrrega amb control dinàmic de potència i recomanant la recàrrega a les hores vall.

Nou comentari

Comparteix