L’Ajuntament de Barcelona avança en el desenvolupament dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 per assolir una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, fomentant els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic.

En aquest marc, el Govern municipal treballa per optimitzar el transport públic de la ciutat amb un doble objectiu:

 • Augment de la demanda de transport públic: el PMU de Barcelona parteix d’un escenari inicial el 2011 amb 3.126.796 etapes de desplaçaments diaris en transport públic, el que representa el 39,9% de la mobilitat de la ciutat i té com a objectiu (2018) un creixement del 3,5% fins assolir la xifra de 3.236.234 etapes de desplaçament.
 • Millora de la qualitat del servei: la implantació de mesures de millora té com objectiu millorar la regularitat de pas dels autobusos i d’optimitzar i millorar tant la freqüència de pas com la velocitat comercial de les línies al llarg de tot el seu recorregut.

Per assolir aquestes fites, el Govern de la ciutat ha elaborat una mesura per la “Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície”, a partir de la qual, mitjançant una nova metodologia d’estudi, es realitza un anàlisi del transport públic en superfície que pretén avaluar i identificar els punts de millora i la implementació de noves mesures o propostes que en millorin la freqüència i els temps de recorregut.

Aquestes mesures de millora sobre la infraestructura en superfície del transport públic i de la gestió de la mateixa també tindrà una incidència sobre les condicions de circulació del taxi, que veuran també millorades en alguns casos les seves condicions operatives.

Els autobusos de la ciutat

L’any 2012 es van posar en marxa les cinc primeres línies de la Nova Xarxa de Bus i, des de llavors, s’ha incrementat el seu nombre en successives fases d’implementació. Amb la fase 5 del projecte es posarà en marxa la xarxa completa i Barcelona comptarà amb un total de 97 línies, estructurades en tres nivells:

 • 28 línies de NXB; 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals
 • 43 línies convencionals
 • 26 línies de bus de barri

La implantació de les 12 línies de la Nova Xarxa Bus que falten, es farà en diferents fases entre la tardor del 2017 i la tardor del 2018.

La Nova Xarxa Bus, i en especial aquesta última fase a implementar, s’ha planificat tenint en compte el creixement sostingut de la xarxa de carrils bici de Barcelona. Per aquest motiu en el seu desenvolupament s’han establert uns criteris i una planificació per evitar o reduir al màxim la interacció de la circulació de bus i la bicicleta.

Una nova metodologia d’estudi

El Govern municipal, conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ha establert una nova metodologia d’estudi configurant un sistema de seguiment i monitorització de tota la xarxa de bus. Aquesta metodologia ha permès un anàlisi i observació de les problemàtiques operatives que presenten les línies de bus que estan actualment en funcionament. La capital catalana passa a comptar així amb un sistema continu d’anàlisi que possibilita comprovar quins són els punts on existeixen problemes per tal d’aplicarhi mesures de millora, amb l’objectiu de millorar la regularitat de les línies d’autobús i que el transport públic que està en funcionament ofereixi la màxima eficiència i eficàcia a tots els usuaris.

Tipus d’actuacions sobre les línies

Els principals elements que es faran servir per millorar l’eficiència de les línies i amb els quals es continuarà treballant són:

 • Priorització semafòrica
 • Distribució de l’espai viari (carrils bus, segregació, carrils multiús, etc.)
 • Distribució de l’estacionament i control de la indisciplina
 • Optimització i actualització de la senyalització
 • Ubicació i tipologia de parades

19 nous quilòmetres de carril bus

Actualment la ciutat compta amb un total de 163 quilòmetres de carril bus, i la previsió és incrementar-los amb 9 quilòmetres més durant aquest any 2017, a partir d’aquestes intervencions i amb el desplegament de la Nova Xarxa de Bus. De cara al 2018 es treballa per tal d’incrementar la xifra de quilòmetres sumant-ne 10 més i configurant una xarxa total de 182 quilòmetres a la ciutat. Això comportarà incrementar en un 12% la xifra actual. Aquesta aposta per millorar el transport públic en superfície, se suma al conjunta d’actuacions que ja s’estan duent a terme i que es realitzaran per tal d’optimitzar el servei d’autobusos de la ciutat:

 • Pla d’oferta de millora de la xarxa d’autobusos que suposa la incorporació de 43 nous autobusos al servei diari en laborables.
 • Recuperació dels busos de barri en diumenges i festius
 • Desplegament de tota la Nova Xarxa de Bus
 • Compra de 78 nous autobusos per continuar renovant i actualitzant ambientalment la flota  Desplegament de wifi a la xarxa d’autobusos
 • Congelació de tarifes L’estudi anual de satisfacció corresponent al 2016 atorga puntuacions de notable (7,60) a les xarxa d’autobusos de TMB.

Nou comentari

Comparteix