MonPlaneta
Aprovat el decret per regular els Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric
L'exposició a la contaminació afecta la salut dels barcelonins

!--akiadsense-->

El Govern ha aprovat avui el Decret de regulació de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, l’ens creat per administrar i controlar el conjunt d’ingressos obtinguts mitjançant el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Aquest Fons es va crear per incentivar accions que permetin reduir les emissions de contaminants, amb els recursos econòmics provinents dels pressupostos de la Generalitat i dels ingressos provinents de les sancions imposades per la Generalitat en aplicació de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric.

El Decret que s’ha aprovat aquest dimarts regula la composició, funcions i funcionament de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. I articula la gestió dels recursos destinats a inversions públiques en matèria de medi ambient atmosfèric, la subvenció d’instal·lacions públiques i privades que permetin disminuir els nivells d’emissió de contaminants a l’atmosfera i, en general, les polítiques de foment de la preservació i millora de la qualitat de l’aire i de reducció de la contaminació acústica i lluminosa.

La Comissió estarà integrada per representants del departament competent en matèria de qualitat ambiental, de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, d’economia, d’indústria, de la Federació de Municipis de Catalunya, i de l’Associació Catalana de Municipis. Es reunirà dos cops l’any com a mínim, i els seus membres no tindran cap dret econòmic en concepte de dietes o indemnitzacions per drets d’assistència. Les seves funcions són assignar els recursos del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, a les diferents finalitats i controlar l’aplicació del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric a les finalitats descrites.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa