Agricultura ha invertit més de 2,5M€ per preservar la producció de mol·luscos al delta de l’Ebre

El proper dimecres tindrà lloc la quarta reunió de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura del Delta de l’Ebre, impulsora de diverses mesures a les badies de la zona

Muscleres

Muscleres al delta de l’Ebre | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La direcció general de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha invertit, durant els darrers 3 anys, més de 2,5M€ per tal de consolidar una producció aqüícola de qualitat, sostenible i integrada a les badies del Delta de l’Ebre i que permeti als aqüicultors gestionar millor els seus productes. Entre aquestes accions de suport, destaca la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura del Delta de l’Ebre, creada el febrer de 2018 a instàncies de la mateixa direcció general per debatre, entre tots els implicats (aqüicultors, pescadors, científics i Administració) les accions que es poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del delta de l’Ebre per millorar les activitats aqüícoles que s’hi desenvolupen.

Precisament, el proper dimecres 6 de març, Tortosa acollirà la quarta reunió d’aquest òrgan, que de la seva constitució ha impulsat diverses mesures a les badies del Delta com ara l’”Anàlisi integral de l’estat de les Badies del Fangar i dels Alfacs del Delta de l’Ebre”, que tenia com a objectiu desenvolupar una eina de gestió de la producció aqüícola i marisquera d’aquelles badies, així com una segona campanya de recollida de dades ambientals i hidrodinàmiques de la badia del Fangar que va incloure també l’elaboració d’una batimetria -mesura de les profunditats- d’aquesta badia.

Els Alfacs | xx

D’altra banda, la direcció general de Pesca i Afers Marítims convoca ajudes, en el marc del Fons Europeu Marítim Pesquer, destinades a fomentar les inversions productives en aqüicultura, les actuacions de comercialització i transformació endegades pel sector aqüícola, actuacions d’assessorament i de recerca en el camp de l’aqüicultura, així com actuacions de diversificació i de desenvolupament local participatiu. Així, entre 2017 i 2018 es van aprovar 32 sol·licituds d’ajuts adreçats al sector aqüícola del musclo del Delta de l’Ebre, equivalents a 0,87M€, que van generar una inversió de 1,6M€. Una altre de les mesures a l’abast del sector és la contractació d’assegurances subvencionades per fer front a les pèrdues ocasionades per les altes temperatures dels estius. Aquest pla cobreix la producció i cria de musclo, i en poden ser beneficiaris la totalitat de productors de musclo del Delta de l’Ebre.

En relació a l’elaboració d’un pla d’acció integral contra la regressió del delta de l’Ebre que inclogui, si s’escau, el dragatge de la bocana del riu Ebre, de la badia del Fangar i dels Alfacs per promoure una gestió òptima de la circulació de l’aigua, la direcció general de Pesca ha impulsat diverses reunions amb totes les administracions competents i els productors de musclo per poder tractar aquests temes. Gràcies a això s’ha establert, amb caràcter permanent, una connexió directa del riu cap a la badia del Fangar per tal de millorar la qualitat de l’aigua.

Finalment, setmanalment i dins del Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües (PSQAM), de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita envia al sector productiu les dades referents a l’evolució de la temperatura, salinitat, oxigen i clorofil·la de les badies del Delta de l’Ebre. Aquesta informació és molt útil per planificar la temporalitat de la producció i comercialització i per evitar episodis de mortalitat. També en el 2018 s’han afegit a aquestes informacions dades setmanals sobre el pH de les aigües de les 2 badies.

Nou comentari